Lidgelden / Steunkaarten 2015-2016

Zoals vorig jaar vragen we de bijdrage voor het lidgeld en de steunkaarten weer samen op. Gewone leden betalen 30 euro, ereleden betalen 50 euro lidgeld. Iedereen zal eind augustus 50 steunkaarten ontvangen die hij kan verkopen aan 1 euro per stuk. De trekking van de tombola is voorzien eind november. Uiterste datum van betaling is 1 oktober, gelieve hiermee rekening te houden.

Het lidgeld + de steunkaarten kan je betalen op rekeningnummer BE56 7512 0182 3088 met vermelding van uw naam.